Phần mềm tiện ích

Tư Vấn Giám Sát Dự Án Công Nghệ Thông Tin

 Giám sát Công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm quản lý, lập kế hoạch, báo cáo thực hiện và xem xét lại các quy trình liên quan đến quyền ra quyết định Nhằm thiết lập tiêu...

Phần Mềm Quản lý Văn Bản S-Docman

Phần mềm quản lý văn bản S-Docman mang đến những tiên ích gì cho doanh nghiệp của bạn?– Với đầy đủ các chức năng quản lý công văn đến, công văn đi, công văn nội...

Hệ Thống Xếp Gàng Tự Động S-box

Hệ thống Xếp hàng tự động của công ty Hiday đã được đội ngũ công ty triển khai trên thị trường từ năm 2019, trải qua quá trình nghiên cứu phát triển, Hiday đã phát...

Phần mềm quản lý công việc DPM

Phần mềm được công ty TNHH công nghệ Hiday nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu Quản lý công việc giúp một nhóm, một tổ chức làm việc có kế hoạch, có cam...

Phần mềm Hội thi trực tuyến

Phần mềm thi trực tuyến dành cho các Hội nông dân Việt Nam được công ty TNHH công nghệ Hiday phối hợp cùng Hội nông dân Đồng Nai nghiên cứu, phát triển nhằm tạo ra...

Phần mềm quản lý Giao dịch bảo đảm JuDTrans

Phần Mềm Giao Dịch Bảo Đảm JusDTrans.Dựa trên cơ sở pháp lý của nhà nước về công tác quản lý giao dịch giữa tổ chức, cá nhân tại:– Nghị định số 163/2006/NĐ-CP.– Khoản 1 Điều...