Phần mềm tiện ích

Phần mềm quản lý công việc DPM

Phần mềm được công ty TNHH công nghệ Hiday nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu Quản lý công việc giúp một nhóm, một tổ chức làm việc có kế hoạch, có cam...

Phần mềm Hội thi trực tuyến

Phần mềm thi trực tuyến dành cho các Hội nông dân Việt Nam được công ty TNHH công nghệ Hiday phối hợp cùng Hội nông dân Đồng Nai nghiên cứu, phát triển nhằm tạo ra...

Phần mềm quản lý Giao dịch bảo đảm JuDTrans

Phần Mềm Giao Dịch Bảo Đảm JusDTrans.Dựa trên cơ sở pháp lý của nhà nước về công tác quản lý giao dịch giữa tổ chức, cá nhân tại:– Nghị định số 163/2006/NĐ-CP.– Khoản 1 Điều...