Tin tức

Chứng nhận – Bản quyền

HiDay tự hào với nhiều thành quả đạt được cũng như được các tổ chức chứng nhận như sau:

Cam Kết – Chính Sách

Là Công ty phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin nên HiDay không thể thiếu các Chính sách về Bảo mật An toàn thông tin!