Tin tức

Phần mềm Cổng thông tin khiếu nại tố cáo phục vụ chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo

Ngày nay, đồng hành với sự phát triển của một xã hội tiên tiến, công nghiệp là sự phát triển song song của một xã hội số. Theo đó, tất cả mọi người, sự vật...