Tuyển dụng

Tuyển dụng lập trình viên

Thực hiện code/implement các chức năng của hệ thống/ứng dụng .NET COREThực hiện unit testViết tài liệu technical specs, tài liệu thiết kếPhân tích, thiết kết luồng xử lý các chức năng của hệ thốngThực...

Tuyển Dụng Lập Trình Viên Mobile (iOS, Android)

Mô tả công việc: Phát triển / thiết kế Ứng dụng Android / IOS sử dụng công nghệ Android / IOS;Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm tra, lập tài liệu và duy trì các...

Tuyển dụng vị trí thiết kế website/phần mềm

– Thiết Kế đồ họa các sản phẩm phần mềm cho công ty– Thiết kế website theo yêu cầu.– Thiết kế giao diện ứng dụng theo yêu cầu.– Thực hiện công việc thiết kế chính...