Phần mềm quản lý công việc DPM

Ngày đăng 19-08-2020
Phần mềm công cụ

Phần mềm được công ty TNHH công nghệ Hiday nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu Quản lý công việc giúp một nhóm, một tổ chức làm việc có kế hoạch, có cam kết và mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm trước những cam kết đó. Người quản lý cũng sẽ nắm bắt được công ty, đội nhóm đang làm gì, tiến độ đến đâu, dễ dàng quản trị được khối lượng công việc.