Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng

Ngày đăng 04-04-2021
Giải pháp công nghệ

– Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là phần mềm ứng dụng CNTT của Công Ty Công Nghệ Hiday vào công tác hành chính của Ban Thi đua các cấp, chạy trên giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
– Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của đơn vị.
– Quản lý quyết định khen thưởng và chi tiết đến đối tượng được khen thưởng.
– Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp theo dõi quá trình khen thưởng của cá nhân, tập thể để làm cơ sở xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn.
– Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp chiết xuất báo cáo nhanh gọn, giảm bớt gánh nặng trong quá trình lưu trữ và tham vấn tài liệu.
Phần Mềm Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng có thể giúp bạn điều gì?
✔️ Phần mềm là công cụ tác nghiệp hàng ngày của cán bộ thực hiện công tác khen thưởng.
✔️ Giúp hình thành cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan về công tác thi đua khen thưởng.
✔️Cho phép nhập dữ liệu tự động từ văn bản đề nghị của đơn vị cấp dưới.
✔️ Cho phép in quyết định khen thưởng tự động.
✔️ Lập và in tờ trình đề nghị khen thưởng tự động.
✔️ Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng như một thư viện về quá trình khen thưởng. của đơn vị. Khi cần tra cứu hoặc tìm kiếm thông tin sẽ rất nhanh và tiện lợi.
✔️ Giảm tải trong quá trình lưu giữ tài liệu và thống kê.
=============
? Nếu có nhu cầu triển khai các giải pháp hành chính, doanh nghiệp, hệ thống và sản phẩm công nghệ, quý khách vui lòng inbox hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn.

Công Ty Công Nghệ Hiday (HiDay Software Company)
📞 Liên hệ: 0332.071.071
🌎 Web: hidayvn.com