Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin

Ngày đăng 21-08-2020
Dịch vụ Tư vấn

Theo Điều 42 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định hình thức quản lý dự án công nghệ thông tin cụ thể như sau:

– Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án sau:

+ Trực tiếp quản lý dự án khi chủ đầu tư có đủ điều kiện, năng lực;

+ Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.

5 giai đoạn quản lý dự án cơ bản như sau:

+ Khởi động dự án

+ Lên kế hoạch

+ Tiến hành dự án

+ Báo cáo kết quả dự án

+ Quyết toán dự án hoàn thành, đóng dự án

Inbox hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn đăng ký
Công Ty Công Nghệ Hiday (HiDay Software Company)
📞 Liên hệ: 0332.071.071
🌎 Web: hidayvn.com