Phần mềm Quản lý hồ sơ án cho Viện kiểm sát

Phần mềm Quản lý hồ sơ án cho Viện kiểm sát là một công cụ quản lý hiện đại được phát triển bởi công ty Công nghệ Hiday.

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng Pháp luật hiện hành về án sự, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm Quản lý án hình sự điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hiển thị giao diện phù hợp trên các thiết bị di động.

Quản lý tổ chức cơ sở dữ liệu an toàn, bảo mật, giúp cá nhân, tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả công tác quản lý hành chính tác nghiệp điện tử, phù hợp khung kiến trúc chính quyền điện tử của Chính Phủ.