Tư Vấn Lập Các Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật Về Công Nghệ Thông Tin

Ngày đăng 19-08-2020
Dịch vụ Tư vấn

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) là sự kết hợp của hai lĩnh vực dự án và thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình nhỏ. BCKTKT nhằm giúp chủ đầu tư và các cấp thẩm quyền có cái nhìn tổng quát về dự án trên mọi lĩnh vực, từ đó ra Quyết định phê duyệt phù hợp để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Báo cáo. Ngoài ra Quyết định phê duyệt BCKTKT còn là cơ sở để thanh quyết toán sản phẩm.

Đội ngũ lập BCKTKT của công ty luôn nắm vững và cập nhật thường xuyên các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, để đảm bảo sản phẩm tư vấn lập BCKTKT của mỉnh luôn phù hợp pháp luật, giúp Chủ đầu tư yên tâm về pháp lý cũng như hiệu quả kinh tế mà BCKTKT mang lại.

Liên hệ Hotline: 0332 071 071 để được tư vấn và báo giá