Phần mềm quản lý, đăng ký thông tin khuyến mại

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu trong quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụ thể là hoạt động khuyến mại trên địa bàn của tỉnh. Công ty TNHH Hiday đã phối hợp cùng sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đầu tư xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự linh hoạt và tiện lợi cho thương nhân thực hiện các thủ tục xin cấp phép thực hiện chương trình khuyến mại; giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin khuyến mại nhanh và chính thống hơn trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.