Phần mềm quản lý công việc SMARTBEE

Phần mềm được công ty TNHH công nghệ Hiday nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu Quản lý công việc giúp tổ chức làm việc có kế hoạch, có cam kết và mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm trước những cam kết đó. Người quản lý cũng sẽ nắm bắt được công ty, đội nhóm đang làm gì, tiến độ đến đâu.