Phần mềm Quản lý văn bản S-Docman

Được thiết kế dựa trên Thông tư 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội Vụ về quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Phần mềm Quản lý văn bản S-Docman là giải pháp công nghệ mà công ty TNHH công nghệ Hiday cung cấp đến cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Quản lý việc gủi, nhận văn bản hiệu quả, tiết kiệm
Quản lý và xử lý công việc hiệu quả, tiết kiệm

Cùng với đó phần mềm Quản lý văn bản S-docman giúp người dùng xử lý được nhiều văn bản trong thời gian nhanh nhất, giúp tiết kiệm trong việc gửi, nhận các văn bản với nhiều chức năng vượt trội được tích hợp trong cùng một hệ thống giao diện website.

Các chức năng vượt trội hổ trợ việc quản lý văn bản

Phần mềm quản lý văn bản S-Docman được thiết kế với nhiều ưu điểm vươt trội cùng với sự tiện lợi để người dùng có thể thao tác và quản lý các loại văn bản dễ dàng hiệu quả.

Lợi ích khi sử dụng S-Docman
ưu điểm vượt trội giúp người dùng dễ dàng sửu dụng

Phần mềm S-Docman được tích hợp với trục quản lý văn bản quốc gia, cùng với đó là khả năng tích hợp được với nhiều hệ thống phần mềm khác nhau (phần mềm quản lý văn bản, quản lý tài sản,…..) giúp người dùng có thể quản trị công việc một cách hiệu quả, tiết kiệm.

S-Docman liên kết với trục QLVB Quốc Gia
S-docman tích hợp với các phần mềm khác