Sản phẩm

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ SỐ TỔNG HỢP EDUEPR

Khái niệm ERP: ERP (Enterprise Resource Planning) là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Bản chất ERP là một...

Giải Pháp Thông Minh Để Quản Lý Dịch Vụ Căn Hộ

APARTMENT – GIẢI PHÁP THÔNG MINH ĐỂ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CĂN HỘ APARTMENT là ứng dụng được phát triển bởi Công ty TNHH HiDay với tính năng quản lý nhân viên, cư dân, các...

Quản Lý Thi Đua Khen Thưởng

Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng E&R là công cụ tác nghiệp để quản lý và xây dựng kho cơ sở dữ liệu số các thông tin dữ liệu về thi đua khen thưởng...

Quản Lý Thông Tin Thống Kê, Báo Cáo Tự Động

Hệ thống Quản lý Thông tin thống kê, báo cáo tự động ToRe là giải pháp thu thập dữ liệu và tự động thiết lập báo cáo hiện đại, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung...

Hệ Thống Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Ngành Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch

Hệ thống quản lý nhà nước ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tự động hóa công tác quản lý hồ sơ, tự động thống kê, báo cáo ngành, tra cứu, tổng...

Phần Mềm Khuyến Mại

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu trong quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụ thể là hoạt động khuyến...

Phần mềm quản lý Giao dịch bảo đảm JuDTrans

Phần Mềm Giao Dịch Bảo Đảm JusDTrans.Dựa trên cơ sở pháp lý của nhà nước về công tác quản lý giao dịch giữa tổ chức, cá nhân tại:– Nghị định số 163/2006/NĐ-CP.– Khoản 1 Điều...